enlt

Apie tinklą

Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) specialistų tinklas „CSR Network Lithuania“ įkurtas 2012 m. pavasarį, mokymų, skirtų ĮSA patarėjams, metu, siekiant suvienyti savo žinias, patirtį ir energiją vardan vieno tikslo – skatinti privataus ir viešojo sektoriaus bei kiekvieno Lietuvos piliečio socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę – atsakomybę už aplinką, visuomenę, valstybę ir ateities kartas.

Darnus vystymasis yra mūsų veiklos kontekstas. Mes vadovaujamės tvarumo principais ir siekiame, kad tuo vadovautųsi Lietuvoje veikiančios įmonės, įstaigos, institucijos ir kiekvienas Lietuvos gyventojas. Darniam vystymuisi plėtoti kaip priimtiną ir patikimą įrankį naudojame pripažintas įmonių socialinės atsakomybės metodikas.

Šiuo metu tinklas „CSR Network Lithuania“ vienija per 30 Lietuvos specialistų, dirbančių ir/ar savo veikloje aktyviai besidominčių darnaus vystymosi bei socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės temomis. Tačiau tinklas neapriboja savo veiklos Lietuvoje ir kviečia į jo veiklą įsitraukti ir kitų Baltijos šalių specialistus.

Mūsų tikslai:

Perduoti žinias – dalinsimės patirtimi ir stiprinsime savo žinias. Taip pat stiprinsime savo gebėjimus veikti ir daryti įtaką pokyčiams mums rūpimoje srityje.

Šviesti – koncentruosime savo patirtį ir žinias bei perduosime jas į išorę tam, kad socialinis ir aplinkosauginis atsakingumas Lietuvoje taptų norma, o ne išskirtine praktika.

Bendradarbiauti – vienysimės bendroms socialinio ir aplinkosauginio atsakingumo skatinimo idėjoms ir jų įgyvendinimui.

Stebėti, patarti, konsultuoti – aktyviai stebėsime šalyje vykstančius procesus, kad galėtume laiku patarti ir konsultuoti. Norime dalyvauti Lietuvos gyvenime ir pateikti ekspertines išvadas tada, kai manysime, jog privalome tai padaryti.

Veiklos sritys:

  • Artimiausiu metu mes gilinsimės ir dirbsime šiose srityse:
  • Verslo poveikio aplinkai mažinimas
  • Skaidrumas (neteisėtų veiksmų/ korupcijos paplitimas)
  • Darbuotojų įsitraukimas į ĮSA
  • Ribotų resursų ekonomika ĮSA valstybės sektoriuje
  • Tyrinėjimas per praktiką (angl. Action inquiry)
  • Kitos

Esame atviri ir kviečiame visus, kurie turi ĮSA patirties, yra nusiteikę aktyviai veikti bei atstovauti visuomenės interesams!