enlt

Konferencija „Ekonominė įmonių socialinės atsakomybės nauda: kiek atsiperka investicijos į ĮSA?“

2011 m. lapkričio 25d. Vilniuje įvyko VII-oji metinė Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo konferencija tema „Ekonominė įmonių socialinės atsakomybės nauda: kiek atsiperka investicijos į ĮSA“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „VARTAI: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“, kurį finansavo Europos socialinis fondas.
Daugiau »

Konferencija „Bendros vertės kūrimas – ateities verslo strategija“

2011 m. lapkričio 25d. Vilniuje įvyko VI-oji metinė Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo konferencija tema „Bendros vertės kūrimas – ateities verslo strategija“, kurios metu užsienio ekspertai bei Lietuvos verslo atstovai diskutavo kas yra bendra vertė, kodėl verslui svarbu siekti ne
Daugiau »

Konferencijos „Geras darbdavys-geras verslas“ medžiaga

Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas ir Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje 2010 lapkritį surengė tradicinė metinę ĮSA konferenciją. V-osios įmonių socialinės atsakomybės konferencijoje tema: “Geras darbdavys = geras verslas?“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „VARTAI: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“, kurį finansavo Europos
Daugiau »

ĮSA pažangos šalies mastu vertinimo indikatoriai

Įgyvendinan projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“ buvo parengta ES valstybėse narėse taikomų ĮSA veiklos vertinimo rodiklių sistemų apžvalga ir rekomendacijos dėl ĮSA rodiklių sistemos sukūrimo Lietuvoje. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo. Dokumentai atsisiuntimui: Indikatoriu sistema; Priedai

Lyčių lygybės vertinimo Lietuvos įmonėse ataskaita

2009 m. Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje užsakymu buvo atliktas lyčių lygybės Lietuvos įmonėse tyrimas. Tyrimas atliktas naudojantis sukurtu lyčių lygybės indeksu, siekiant įvertinti lygių galimybių politiką įmonėse bei pateikti įmonėms individualizuotas ataskaitas, apimančias ir rekomendacijas apie vykdomos lyčių lygybės politikos tobulinimą.
Daugiau »

Moterų ir vyrų (lyčių) lygybės darbo vietoje rodiklio vertinimo metodika

Sudėtinis moterų ir vyrų (lyčių) lygybės darbo vietoje rodiklis (indeksas) sukurtas siekiant paskatinti lyčių lygybės politikos/praktikų įgyvendinimą bei plėtojimą privačiame sektoriuje didinant privataus sektoriaus atstovų informuotumą apie lyčių lygybės  užtikrinimą/vykdymą darbovietėje ir jos ekonominį naudingumą pačiam darbdaviui, bei skatinant lyčių
Daugiau »

ĮSA veiklos įsivertinimo mokymai

2009 pavasarį Vilniuje buvo surengti intensyvūs 2 d. trukmės ĮSA įsivertinimo mokymai, skirti padėti įmonėms įsivertinti/įvertinti ĮSA praktiką ir parengti pasiūlymus dėl ĮSA strategijos įmonėje parengimo/tobulinimo. Mokymai organizuoti Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui,
Daugiau »

ĮSA mokymai finansų sektoriui

2009 m. pavasarį Vilniuje buvo surengti socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės mokymai finansų sektoriui, kurių metu buvo diskutuojama kaip kurti ir tobulinti įmonių/organizacijų strategijas ekonominio sunkmečio kontekste. Mokymus vedė darnaus vystymosi ekspertu Jean-Dominique Rugiero, Daxam Sustainability (Švedija). Mokymai organizuoti Jungtinių Tautų
Daugiau »

Mokymai ĮSA patarėjams

2009 m. sausį Druskininkuose buvo surengti mokymai ĮSA patarėjams konsultantams. Mokymų tikslas – įgalinti dalyvius inicijuoti, strateguoti, įgyvendinti ir vertinti su ĮSA susijusias veiklas savo įmonėse/organizacijose ir paskatinti kitus imtis tokios veiklos. Mokymai organizuoti Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje  įgyvendinamo
Daugiau »

ĮSA pažangos vertinimas šalies mastu

2012 m. įgyvendinant projekta „VARTAI: socialienės ir aplinkosauginės inovacijos“, buvo atliktas nepriklausomas esamos ĮSA būklės, ĮSA plėtros priemonių veiksmingumo ir poveikio šalies mastu vertinimas. Šis vertinimas grindžiamas valstybės lygmens ĮSA įgyvendinimo rodikliais. Vertinimas apėmė: Esamos padėties vertinimą; ĮSA priemonių poveikio
Daugiau »