enlt

Adelė Wiman

A.Wiman

NVO-verslo partnersysčių specialistė, ĮSA ir darnaus vystymosi srityje dirbanti nuo 2008m. Dirbusi ir gyvenusi 6 Europos valstybėse patirtį kaupė kaip tyrėja keliuose tarptautiniuose Europos Komisijos užsakymu vykdytuose ĮSA ir darnaus vystymosi projektuose Vienoje (Austrija), bei kaip pirma Lietuvoje NVO-verslo partnerysčių brokerė Lietuvoje Jungtinių Tautų vystymo programos biure.