enlt

Neda Nordin

Neda_durys

Aplinkosaugos mokslų ir politikos magistrė (Mančesterio universitetas, JK), 8 metus vadovavusi JTVP didžiausiai darnaus vystymo programai Lietuvoje (10,4 mln. JAV dolerių) bei dirbusi EK projektuose besivystančiose šalyse, šiuo metu yra nepriklausoma ĮSA ir tvarios plėtros ekspertė, bendro keturių Šiaurės šalių prekybos rūmų ĮSA tinklo iniciatyvinės grupės narė, NVO „Darnaus vystymo iniciatyvos“ steigėja ir ĮSA projektų, suburiančių skirtingų sektorių partnerius, vystytoja.
Itin domisi įmonių ir socialinių partnerių bendros vertės kūrimu pasitelkiant socialines, aplinkosaugines ir valdymo inovacijas bei tvarumo idėjos „įsodinimu“ į įmonių verslo modelius ir strategijas.