enlt

Rasa Jauniškienė

„Swedbank“ Tvarios veiklos vadovė, ĮSA srityje dirba nuo 2012 m.