enlt

Renata Gaudinskaitė

R.Gaudinskaite

 

ĮSA darnaus vystymosi principais domisi nuo 2009 metų. Praktinės veiklos sritys – ĮSA gairės, strategija, rodikliai, darbuotojų įtraukimas, partnerystės, bendros vertės verslui ir visuomenei kūrimas, ĮSA valstybės valdomame sektoriuje. Neabejoja: „pokyčius lemia žmonės, ne organizacijos“.