enlt

Šviesuolė Navašinskienė

S.Navasinskiene

 

Nuo 2010 m. dirba SA srityje ir domisi verslo bendrovių SA raida, SA farmacijos sektoriuje, „bendros vertės kūrimo“ koncepcija. 2010 m. atliko kokybinį tyrimą apie SA sampratą ir plėtros perspektyvas Lietuvoje. 2011 m. apsigynė VU Informacijos visuomenės studijų sociologijos magistro darbą, kuriame nagrinėjo SA istoriją ir koncepcijas, SA komunikaciją, verslo ir visuomenės santykį, verslo etiką.