enlt

Žaneta Stasiškienė

ZanetaS

Esu KTU Aplinkos inžinerijos instituto profesorė. Darnios pramonės plėtros srityje dirbu nuo 1993 metų.
Paskutiniuosius 5-erius metus aktyviai dalyvauju diegiant bei skatinant diegti įmonių ir organizacijų socialinės atsakomybės projektus, uzsiimu šviečiamąja socialinės atsakomybės naudos aiškinimo veikla veikla įmonėse ir organizacijose.
Vadovauja 7-osios Bendrosios Programos projektui „Darnumo kelių kūrimas Europai“ CRISP (http://www.crisp-futures.eu/display/CRISPSITE/Welcome+to+CRISP!) bei INTERREG IVC projektui „Darni regionu pletra skatinant atsakingas MVĮ“ (http://www.desur.eu/lt/).