enlt

Metodinės priemonės

Šiame puslapyje pateikiamos metodines pagalbinės priemonės, kurios veikia „on-line“ būdu.

Kviečiame išmėginti šias priemones:

Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaitų rengimo forma – tai internetu prieinama forma, kuria gali naudotis Lietuvos įmonės rengdamos ir skelbdamos savo ĮSA ataskaitas pagal JT Pasaulinio susitarimo reikalavimus. Ataskaitos forma gali būti naudojama įvairaus dydžio įmonių, tačiau ypatingai stengtasi ją pritaikyti Lietuvos smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėms, siekiant skatinti ne tik Lietuvos didžiųjų (tarptautinių) įmonių, tačiau taip pat ir smulkiojo/ vidutinio verslo atskaitomybę socialinės atsakomybės srityje.

ĮSA ataskaitos forma sukurta pagal Jungtinių Tautų vystymo Lietuvoje programos projektą, kurio tikslas – skatinti įmonių socialinės atsakomybės plėtrą įgalinančią aplinką. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Norintys gauti prieigą prie ĮSA ataskaitų rengimo formos turi kreiptis csrnetworklithuania@gmail.com.

Lyčių lygybės įsivertinimo darbo vietoje priemonė. Interaktyvios įsivertinimo formos (klausimyno) tikslas – sudaryti galimybes įmonėms pačioms įsivertinti įmonėje vykdomą lyčių lygybės politiką ir/ar praktikas bei atitinkamai tobulinti šios politikos/praktikų įgyvendinimą (už personalo valdymą atsakingų darbuotojų mokymai, struktūriniai pokyčiai įmonėje) siekiant racionaliai naudoti įmonės socialinį kapitalą, didinti darbuotojų pasitenkinimą darbo sąlygomis bei gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje.

Bendrąja prasme, ši įsivertinimo forma turėtų tarnauti kaip informacijos ir praktinių patarimų šaltinis, suteikiantis žinių kaip taikyti lyčių lygybės principus įmonėms. Tiesioginiai naudotojai – įmonių administracija, darbuotojai.

Lyčių lygybės įsivertinimo darbo vietoje priemonė sukurta įgyvendinant projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“, kurį įgyvendino Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis.

priemone1               priemone2