enlt

Mokymai ĮSA patarėjams

2009 m. sausį Druskininkuose buvo surengti mokymai ĮSA patarėjams konsultantams. Mokymų tikslas – įgalinti dalyvius inicijuoti, strateguoti, įgyvendinti ir vertinti su ĮSA susijusias veiklas savo įmonėse/organizacijose ir paskatinti kitus imtis tokios veiklos.

Mokymai organizuoti Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje  įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Pateikiama mokymų medžiaga atsisiuntimui (pdf. Byla): ISA patarėjų mokymų medžiaga