enlt

Pirmasis ĮSA naudos tyrimas atskleidė: investicijos į ĮSA atsiperka

2012-12-13, Vilnius – Investicijos į įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) verslui atsiperka, tam tikrais atvejais daugiau nei tris kartus. Tai rodo Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje užsakymu kompanijos „Ernst & Young Baltic“ atliktas detalus pasirinktų įmonių ĮSA veiklų ekonominės naudos tyrimas. Tai pirmas tokio pobūdžio ekspertų darbas Lietuvoje.

Tyrimas buvo pristatytas ketvirtadienį (gruodžio 13 d.) VII-oje metinėje ĮSA konferencijoje „Ekonominė įmonių socialinės atsakomybės nauda: kiek atsiperka investicijos į ĮSA?“.

Tyrimo išvados rodo, kad grąža dėl investicijų į ĮSA veiklas svyruoja nuo ypač aukštos, siekiančios net 318 proc. (investicijos atsiperka daugiau nei tris kartus), iki neigiamos – 52 proc., bet tik keliais tam tikrais atvejais. Vertinant bendrus tyrimo rezultatus, galima teigti, jog socialinės atsakomybės iniciatyvos Lietuvos įmonėse vidutiniškai sukuria 45 proc. investicijų grąžą arba į ĮSA investuotas vienas litas sukuria 1,45 lito ekonominę naudą investuojančiai įmonei.

„Įmonių pavyzdžiai analizuojant ekonominę ĮSA naudą rodo, kad ĮSA padeda kurti tokią vertę tuomet, kai ji yra strategiška įmonėje, integruota į svarbiausias veiklos sritis“, – teigė Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje vadovė Lyra Jakulevičienė. „Socialinis ir aplinkosauginis atsakingumas versle juk nepakeičia pagrindinio įmonės tikslo – siekti pelno; jo esmė – kaip įgyvendinti šį tikslą. Praktika rodo, kad vieniems ĮSA svarbi dėl verslininkų vidinio įsitikinimo, tuomet dažnai ji lieka filantropijos stadijoje; kitiems – tik dėl išorinio blizgesio, tuomet ji realios naudos vargu ar atneša, arba net priešingai, piktina vartotoją; dar kitiems – tai suvokimas, kad ĮSA – tai kelias į verslo tvarumą, ilgalaikiškumą, o jei tokį suvokimą lydi konkretūs veiksmai, ekonominė nauda, nors ir nebus greita, bet visgi reali. Tai parodė ir šiandien pristatytas ĮSA ekonominės naudos tyrimas“.

Daugiau nei metus vykęs tyrimas buvo suskaidytas į 2 etapus: pirminį, kuriame dalyvavo 43 įmonės ir kurio metu buvo siekiama preliminariai įvertinti ĮSA veiklos šiose įmonėse ekonominio naudingumo potencialą ir identifikuoti 10-15 įmonių, kuriose galėtų būti atliekamas detalus ĮSA kuriamos vertės verslui vertinimas, t.y. antras etapas.

Pirminio tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvoje veikiančių įmonių bendras socialinės atsakomybės lygmuo yra santykinai žemas, dažnu atveju ĮSA nauda suvokiama per viešųjų ryšių ar marketingo prizmę ir dažnai neįžvelgiant kitos galimos ĮSA praktikos naudos įmonei. Gamybos įmonių ĮSA branda didesnė nei kitų veiklos sričių įmonių.

Detalus ĮSA ekonominės naudos tyrimas atskleidė investicijos į ĮSA iniciatyvų atsiperka, t.y., generuoja teigiamą investicijų grąžą, vidutiniškai 45%. Vertinant ĮSA iniciatyvų sukuriamą ekonominę grąžą pagal atskiras ĮSA sritis, apskaičiuota, jog didžiausią ekonominę naudą kuria darbuotojų srities iniciatyvos – vidutiniškai 133%. Bene svarbiausia tyrimo įžvalga ta, kad didžiausią grąžą ĮSA veikla kuria tose įmonėse, kuriose ji yra glaudžiausiai susijusi su bendra įmonės strategija ir verslo modeliu.

Tyrimas buvo atliktas įgyvendinant projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas.