Statistinė informacija

Užduoties tikslas - sukurti lyčių lygybės darbo vietoje įsivertinimo formą (klausimyną) ir jos pildymo gaires projektui „Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) skatinimas Lietuvoje“.

Interaktyvios įsivertinimo formos (klausimyno) tikslas – sudaryti galimybes įmonėms pačioms įsivertinti įmonėje vykdomą lyčių lygybės politiką ir/ar praktikas bei atitinkamai tobulinti šios politikos/praktikų įgyvendinimą (už personalo valdymą atsakingų darbuotojų mokymai, struktūriniai pokyčiai įmonėje) siekiant racionaliai naudoti įmonės socialinį kapitalą, didinti darbuotojų pasitenkinimą darbo sąlygomis bei gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje.

Bendrąja prasme, ši įsivertinimo forma turėtų tarnauti kaip informacijos ir praktinių patarimų šaltinis, suteikiantis žinių kaip taikyti lyčių lygybės principus įmonėms. Tiesioginiai naudotojai – įmonių administracija, darbuotojai.

Lyčių lygybės darbo vietoje įsivertinimo forma ir jos pildymo gairės parengtos remiantis į tarptautinę patirtį: 1. Lenkijoje sėkmingai vykdyto EQUAL projekto „Gender Index“ rėmuose parengtą savęs įvertinimo įrankį („self-assesment tool“) ir JTVP užsakymu jo pagrindu sukurtą lyčių lygybės darbo vietoje sudėtino rodiklio (indekso) metodiką .