enlt

Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) specialistai susibūrė į tinklą “CSR Network Lithuania”

2012-06-01, Druskininkai – Darnaus vystymosi ir įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) specialistai susibūrė į tinklą „CSR Network Lithuania“ siekiant suvienyti savo žinias, patirtį ir energiją vardan vieno tikslo – skatinti privataus ir viešojo sektoriaus bei kiekvieno Lietuvos piliečio socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę – atsakomybę už aplinką, visuomenę, valstybę ir ateities kartas.

„Darnus vystymasis yra mūsų veiklos kontekstas. Mes vadovaujamės tvarumo principais ir siekiame, kad tuo vadovautųsi Lietuvoje veikiančios įmonės, įstaigos, institucijos ir kiekvienas Lietuvos gyventojas. Darniam vystymuisi plėtoti kaip priimtiną ir patikimą įrankį naudojame pripažintas įmonių socialinės atsakomybės metodikas“, – teigiama steigiamuosiuose tinklo dokumentuose.

Šiuo metu tinklas „CSR Network Lithuania“ vienija per 30 Lietuvos specialistų, dirbančių ir/ar savo veikloje aktyviai besidominčių darnaus vystymosi bei socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės temomis. Tačiau tinklas neapriboja savo veiklos Lietuvoje ir kviečia į jo veiklą įsitraukti ir kitų Baltijos šalių specialistus.