enlt

Moterų ir vyrų (lyčių) lygybės darbo vietoje rodiklio vertinimo metodika

Sudėtinis moterų ir vyrų (lyčių) lygybės darbo vietoje rodiklis (indeksas) sukurtas siekiant paskatinti lyčių lygybės politikos/praktikų įgyvendinimą bei plėtojimą privačiame sektoriuje didinant privataus sektoriaus atstovų informuotumą apie lyčių lygybės  užtikrinimą/vykdymą darbovietėje ir jos ekonominį naudingumą pačiam darbdaviui, bei skatinant lyčių lygybės principų praktinį įtvirtinimą darbovietėse. Sudėtinio moterų ir vyrų (lyčių) lygybės darbo vietoje vertinimo metodika sukurta panaudojant išbandytą Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projekto Gender Index, realizuoto Lenkijoje, patirtimi.

Metodika sukurta ir testuota Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Dokumentai atsisiuntimui: Gender Index metodika (pdf) ir priedai (zip)