enlt

ĮSA pažangos šalies mastu vertinimo indikatoriai

Įgyvendinan projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“ buvo parengta ES valstybėse narėse taikomų ĮSA veiklos vertinimo rodiklių sistemų apžvalga ir rekomendacijos dėl ĮSA rodiklių sistemos sukūrimo Lietuvoje. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Dokumentai atsisiuntimui: Indikatoriu sistema; Priedai

Lyčių lygybės vertinimo Lietuvos įmonėse ataskaita

2009 m. Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje užsakymu buvo atliktas lyčių lygybės Lietuvos įmonėse tyrimas. Tyrimas atliktas naudojantis sukurtu lyčių lygybės indeksu, siekiant įvertinti lygių galimybių politiką įmonėse bei pateikti įmonėms individualizuotas ataskaitas, apimančias ir rekomendacijas apie vykdomos lyčių lygybės politikos tobulinimą.

Tyrimas atliktas Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Dokumentai atsisiuntimui: Tyrimo ataskaitos santrauka (pdf byla)

ĮSA mokymai finansų sektoriui

2009 m. pavasarį Vilniuje buvo surengti socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės mokymai finansų sektoriui, kurių metu buvo diskutuojama kaip kurti ir tobulinti įmonių/organizacijų strategijas ekonominio sunkmečio kontekste. Mokymus vedė darnaus vystymosi ekspertu Jean-Dominique Rugiero, Daxam Sustainability (Švedija).

Mokymai organizuoti Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Pateikiama mokymų medžiaga atsisiuntimui (pdf. Byla): Mokymų medžiaga