enlt

ĮSA gairės vertybinių popierių biržoje listinguojamoms įmonėms

„Įmonių socialinės atsakomybės gairės vertybinių popierių biržoje listinguojamoms įmonėms“ – tai metodinė priemonė  ĮSA atskaitomybei gerinti.  ĮSA gairių vertybinių popierių biržoje listinguojamoms įmonėms tikslas  – padėti listinguojamoms įmonėms taikyti socialinius ir aplinkosauginius reikalavimus versle bei padidinti socialinių ataskaitų skaidrumą ir pagerinti jų kokybę. Gairės parengtos įgyvendinant projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas.

Atsisiųsti bylą:

Listinguojamu imoniu gaires