enlt

ĮSA mokymai finansų sektoriui

2009 m. pavasarį Vilniuje buvo surengti socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės mokymai finansų sektoriui, kurių metu buvo diskutuojama kaip kurti ir tobulinti įmonių/organizacijų strategijas ekonominio sunkmečio kontekste. Mokymus vedė darnaus vystymosi ekspertu Jean-Dominique Rugiero, Daxam Sustainability (Švedija).

Mokymai organizuoti Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto, skirto įmonių socialinės atsakomybės skatinimui, metu. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Pateikiama mokymų medžiaga atsisiuntimui (pdf. Byla): Mokymų medžiaga