enlt

Konferencijos „Geras darbdavys-geras verslas“ medžiaga

Nacionalinis atsakingo verslo įmonių tinklas ir Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje 2010 lapkritį surengė tradicinė metinę ĮSA konferenciją. V-osios įmonių socialinės atsakomybės konferencijoje tema: “Geras darbdavys = geras verslas?“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „VARTAI: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“, kurį finansavo Europos socialinis fondas.

Atsisiuntimui pateikiama:

  • Palle Ellemann – verslo ir personalo valdymo strategijos konsultanto, vadovavusio Great Place to Work® institutui Europoje, kurio geriausių darbdavių sąrašai kasmet spausdinami įtakingiausiuose verslo leidiniuose daugiau nei 30-yje pasaulio valstybių, prezentacija (atsisiųsti čia)  
  • Gunter Cools – žurnalo FORTUNE geriausiu pasaulyje 2010 metų darbdaviu paskelbtos kompanijos SAS personalo vadovo (EMEA regionui), prezntacija (atsisiųsti čia).

Įmonių socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principų diegimas Lietuvos statybų sektoriuje. Praktinės gairės ir metodinė medžiaga

Šių gairių tikslas – padėti Lietuvos statybų sektoriuje taikyti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką, sėkmingiau valdant sektoriui reikšmingas su darniu vystymusi susijusias grėsmes bei išnaudojant esamas galimybes.

Praktinės gairės ir metodinė medžiaga parengtos Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ kontekste. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atsisiųsti leidinį:

ISA diegimas statybu sektoriuje

Įmonių socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principų diegimas Lietuvos kelių ir geležinkelių transporto sektoriuje. Praktinės gairės ir metodinė medžiaga

Šių gairių tikslas – padėti Lietuvos kelių ir geležinkelių transporto sektoriuje taikyti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką, sėkmingiau valdant sektoriui reikšmingas su darniu vystymusi susijusias grėsmes bei išnaudojant esamas galimybes.

Praktinės gairės ir metodinė medžiaga parengtos Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ kontekste. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atsisiųsti leidinį:

ISA diegimas transporto sektoriuje