enlt

ĮSA pažangos vertinimas šalies mastu

2012 m. įgyvendinant projekta „VARTAI: socialienės ir aplinkosauginės inovacijos“, buvo atliktas nepriklausomas esamos ĮSA būklės, ĮSA plėtros priemonių veiksmingumo ir poveikio šalies mastu vertinimas. Šis vertinimas grindžiamas valstybės lygmens ĮSA įgyvendinimo rodikliais. Vertinimas apėmė:

  • Esamos padėties vertinimą;
  • ĮSA priemonių poveikio vertinimą;
  • ĮSA pažangos stebėseną.

Pateikiame parsisiuntimui: