enlt

Įmonių socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principų diegimas privačiame Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje. Praktinės gairės ir metodinė medžiaga

Šių gairių tikslas – padėti Lietuvos privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms taikyti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką, sėkmingiau valdant sektoriui reikšmingas su darniu vystymusi susijusias grėsmes bei išnaudojant esamas galimybes.

Praktinės gairės ir metodinė medžiaga parengtos Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ kontekste. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atsisiųsti leidinį:

ISA diegimas privaciame sveikatos prieziuros sektoriuje

Įmonių socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principų diegimas Lietuvos kelių ir geležinkelių transporto sektoriuje. Praktinės gairės ir metodinė medžiaga

Šių gairių tikslas – padėti Lietuvos kelių ir geležinkelių transporto sektoriuje taikyti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką, sėkmingiau valdant sektoriui reikšmingas su darniu vystymusi susijusias grėsmes bei išnaudojant esamas galimybes.

Praktinės gairės ir metodinė medžiaga parengtos Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ kontekste. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atsisiųsti leidinį:

ISA diegimas transporto sektoriuje

Įmonių socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principų diegimas Lietuvos maisto pramonėje. Praktinės gairės ir metodinė medžiaga

Šių gairių tikslas – padėti Lietuvos maisto ir gaiviųjų gėrimų gamintojams taikyti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką, sėkmingiau valdant sektoriui reikšmingas su darniu vystymusi susijusias grėsmes bei išnaudojant esamas galimybes.

Praktinės gairės ir metodinė medžiaga parengtos Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ kontekste. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atsisiųsti leidinį:

ISA diegimas Lietuvos maisto pramoneje