enlt

ĮSA pažangos šalies mastu vertinimo indikatoriai

Įgyvendinan projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“ buvo parengta ES valstybėse narėse taikomų ĮSA veiklos vertinimo rodiklių sistemų apžvalga ir rekomendacijos dėl ĮSA rodiklių sistemos sukūrimo Lietuvoje. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo.

Dokumentai atsisiuntimui: Indikatoriu sistema; Priedai