enlt

Atsakingas verslas. Nr.5

Atsakingas verslas“ – tai Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje leistas periodinis leidinys apie įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), ĮSA principus, teorija ir praktiką. Leidinys leidžiamas įgyvendinant projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas.

Penktąjame“Atsakingo verslo“ numeryje pateikiama informacija apie socialinė ir aplinkosauginės atsakomybės principų diegimą penkiuose pramonės sektoriuose: maisto, medienos, sveikatos priežiūros, statybų ir transporto.

Atsisiųsti leidinį (pdf. byla): Atsakingas verslas_Nr5

Įmonių socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės principų diegimas privačiame Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje. Praktinės gairės ir metodinė medžiaga

Šių gairių tikslas – padėti Lietuvos privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms taikyti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) praktiką, sėkmingiau valdant sektoriui reikšmingas su darniu vystymusi susijusias grėsmes bei išnaudojant esamas galimybes.

Praktinės gairės ir metodinė medžiaga parengtos Jungtinių Tautų vystymo programos Lietuvoje įgyvendinamo projekto „VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ kontekste. Projektas įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atsisiųsti leidinį:

ISA diegimas privaciame sveikatos prieziuros sektoriuje